Dialoog

 

Triple T Community richt zich met name op de communicatie middels

 

*  Het gesproken woord

*  Gebaar, houding en gedrag

 

Dit is een constante in haar activiteiten en dienstverlening.

 

Vaak zijn we ons er niet van bewust, dat onze communicatie niet alleen verbaal is, maar uit meerdere componenten bestaat.

En dat het van de samenhang en de mate van congruentie tussen de  componenten afhangt, hoe onze boodschap overkomt en wordt verstaan.

 

Daring Company focust zich samen met de opdrachtgever en/of deelnemer(s) op het opheffen van mogelijke incongruenties en discrepanties;

en op het ombuigen van mogelijke negativiteit naar positief elan.

Daardoor wordt de wijze van communiceren, de boodschap, de presentatie

*  geloofwaardig  *  sterk  *  overtuigend  *  consequent  *  creatief

Het gebruik van werkvormen,

ontleend aan de theaterwereld,

biedt verrassende en creatieve

invalshoeken.

 

En mogelijkheden om nieuw

inzicht te verwerven;

en vaardigheden te versterken

en uit te bouwen

^ Naar boven