De Manager als Regisseur

Regie voeren

Regisseren in de visie van Daring Company is:
Lijnen uitzetten, doelen, kaders en structuur bieden, 'ensceneringen' en 'mise-en-scènes' bedenken, een grondplan bieden, balans aanbrengen.

Maar ook: bepalen welke rollen en functies nodig zijn; en de juiste 'acteurs' in de juiste rollen plaatsen.

Maar bovenal: Uit mensen naar boven halen wat in ze zit; en daartoe de juiste aansluiting en 'gebruiksaanwijzing' vinden.

Zodat zij optimaal kunnen functioneren en zich ontplooien.

En een bodem gelegd is om excellent te kunnen presteren.

 

 

Invulling en vormgeving: dialoog
Invulling en vormgeving kan alleen maar in gelijkwaardige wisselwerking, in echte dialoog met
die mensen of,
zo u wilt, de deelnemers, uw medewerkers.

Van wat zij wel of niet doen, wel of niet laten zien, wel of niet inbrengen, kiest de regisseur of hij / zij er al of niet gebruik van maakt en het al of niet uitwerkt.
De regisseur brengt hun ideeënstroom op gang, als ie dat al niet is. 

Die ideeën toets hij aan wel-of-niet passend in het gezamenlijk gekozen concept en hij kiest, weer in samenspraak,
wel of niet of aangepast voor uitwerking.
Er ontstaat een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
het eindproduct.

 

Procesmatig en resultaatgericht

Een proces dus: een creatief proces. En vaak ook een veranderingsproces.
Met ruimte voor talentontwikkeling en innovatie.
De regisseur heeft en houdt het overzicht en draagt de eindverantwoordelijkheid.

Daring Company noemt deze manier van werken voor het gemak:

Geleide Democratie©

Anders gezegd: Dit heeft alles te maken met het bevorderen van autonomie, vertrouwen geven, verantwoordelijkheid, productieve en constructieve samenwerking: samen uit samen thuis.

         U en Daring Company>>

 

 

De regisseur staat ten dienste
van zijn spelers en de prestatie.

 

Het gaat erom de spelers zo
goed mogelijk op het toneel te

doen 'acteren': zelfstandig,

autonoom en samensturend.

 

 

 

Het gaat erom de spelers zo ver

te brengen, dat ze op het toneel

met eigen probleemoplossing-

en komen; binnen gestelde

kaders en zonder souffleur

 

     Het gaat erom hen daarin

         vertrouwen te geven

 

 

 

    Graag vrijblijvend
    een oriënterend gesprek?
    Of nadere informatie?

    Een offerte wellicht?
    U kunt dat telefonisch
    of via het contactformulier
    aanvragen

 

^ Naar boven