Wat levert het op?

Het rendement van het werken aan een eigen voorstelling, is hoog:

 • Een professioneel eindproduct
 • De mogelijkheid om vanuit een andere invalshoek en met humor om te gaan met wat er zoal speelt binnen de organisatie
 • Kansen en mogelijkheden tot verandering cq verbetering
 • Creativiteit = basis voor innovatie
 • Positief elan: het gaat 'borrelen' en 'bruisen'
 • Losraken van vaste en vastgeroeste patronen
 • Versterking van vaardigheden welke in de kiem al aanwezig zijn
  Vaardigheden zoals:
  • Presentatievaardigheden
  • Observatievermogen
  • Verbale vs non-verbale communicatie
  • Sociale en sociaal emotionele vaardigheden
  • Stemgebruik en stemtechniek
  • Het onderkennen van het belang van aspecten als:
   nonverbale communicatie, een juiste woordkeuze, congruentie
 • Over grenzen heen kunnen kijken
 • Onverwachte prestaties
 • Gezamenlijke en gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor het eindproduct

 

Een prachtige, inspirerende en zinderende bedrijfspresentatie
 

Zichtbaar wordt:

 • Het verborgen potentieel, latent talent en de onvermoede kwaliteiten van u en/of uw medewerkers   
 • Het verborgen potentieel en de latente energie in en van uw organisatie 

 

Als het gaat om:
*  Onvermoede talenten en    
    kwaliteiten ontdekken
*  Tegenslagen overwinnen
*  Saamhorigheid

    bewerkstelligen
*  Positief elan in de

    organisatie brengen

Dan is het werken aan een eigen
musical-, cabaret-, en/of show-
voorstelling een vernieuwend,
en
perfect traject voor uw
organisatie.

 

^ Naar boven